Asociatia Proiect Urban


Asociația PROIECT URBAN își propune desfășurarea de activități de interes general, de interes comunitar sau în interes personal nepatrimonial, cu respectarea întocmai a legislației române precum și a legislației internaționale.
Scopul Asociației este de a se implica în dezvoltarea urbanistică a localităților, în protejarea patrimoniului arhitectural-urbanistic și istoric, a monumentelor și clădirilor cu valoare de patrimoniu și/sau istorică, în protejarea mediului înconjurător, a spațiului verde, cât și în apărarea proprietății publice, în cheltuirea judicioasă a banului public, în transparența decizională, în accesul la informațiile de interes public, în exploatarea judicioasă a resurselor minerale și în problematica activităților ecologice și de minerit din România, în atacarea în instanță a deciziilor ilegale ale autorităților locale și centrale în probleme ce țin de domeniile urbanismului, arhitecturii, construcțiilor, calității locuirii, protejării patrimoniului, protecției mediului, proprietății publice, chelturii banului public, transparenței decizionale, accesului la informațiile de interes public, activității de minerit precum și promovarea de acțiuni în justiție în situația în care actele administrative emise de autorități nu sunt respectate.
De asemenea, asociația PROIECT URBAN își propune să susțină și să promoveze activități culturale prin intermediul cărora să se dezvolte gradul de informare și de democratizare a societății. În acest scop, asociația va traduce, va edita, va tipări materiale din domenii ca științele comunicării, studiile de gen, antropologie urbană, sociologie, modă, urbanism, arhitectură, mediu și ecologie și orice alte materiale care prin valoarea științiifică pot dezvolta conștiința societății urbane.
Totodată, asociația va organiza, va susține și va promova evenimente, sesiuni de comunicări științifice, conferințe, cercetări sociologice, expoziții de artă precum și orice alte activități culturale, educativ-științifice privitoare la teme și arii de interes ce pot dezvolta, în aceeași măsură, conștiința societății urbane și pot aduce o contribuţie importantă la democratizarea societății românești și europene. Asociația își propune să își aducă contribuţia la promovarea actului de cultură, spiritului inovator și în special la promovarea lecturii de carte, creșterea performanțelor profesionale, stimularea creativității și a valorilor umane, contribuind astfel la libera circulație a ideilor, la promovarea scrisului, a autorilor, creatorilor și artiștilor români contemporani și a autorilor, creatorilor sș artiștilor internaționali, a tinerei generații, a mediului academic.
Conform volumului Sociologie coordonat de sociologul Lazăr Vlăsceanu: „[…] cu cât un stat național este mai dezvoltat cu atât accesul oricărei persoane la inițierea unei organizații este mai liber și cu atât numărul organizațiilor existente este mai mare.” (Vlăsceanu 2011, p. 102)