Adresa CNA 2 decembrie Asociatia Proiect Urban 2


Adresa catre  CNA din 2 decembrie 2014 a Asociatiei Proiect Urban

 

CĂTRE,
CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
București, Bd. Libertății nr.14, sector 5

Subscrisa ASOCIAŢIA PROIECT URBAN (denumită în continuare “Asociația”), persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Vasilievici Stroescu, nr.12, camera 7, sector 2, înregistrată în Registrul persoanelor juridice de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 sub nr.81/22.04.2014, cod de identificare fiscală 33235518,
Având în vedere sesizarea depusă de Asociație la data de 19.09.2014 prin care am arătat faptul că spotul publicitar CEC Bank creează o falsă impresie cu privire la personalitatea marelui sculptor Constantin Brâncuși,
Având în vedere faptul că prin Decizia nr. 621/2014, Consiliul Național al Audiovizualului a constatat existența încălcărilor sesizate de Asociație, precum și faptul că a dispus intrarea în legalitate,
Având în vedere faptul că spoturile publicitare incriminate sunt în continuare difuzate în forma inițială ori prin inserarea timp de câteva secunde a mențiunii “dramatizare”,

Asociația revine asupra adresei din data de 6 noiembrie 2014 solicitând Consiliului Național al Audiovizualului să urgenteze adoptarea unei decizii cu privire la modul în care decizia de intrare în legalitate a fost respectată și, în cazul în care aceasta nu a fost respectată, să dispună sancționarea persoanelor vinovate.
Din decizia de intrare în legalitate nr.621/2014 se rețin următoarele: “Consiliul a vizionat variantele spotului pentru promovarea CEC Bank, reflectate în raportul de monitorizare, și a constatat că acestea încalcă prevederile art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă și de durată, principiile de protecție a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnității umane, de asigurare a unei concurențe loiale.
În raport de prevederile legale menționate și având în vedere opinia exprimată de Consiliul Român pentru Publicitate (RAC), membrii Consiliului au constatat că spotul de promovare CEC Bank a conținut afirmații de natură să inducă în eroare publicul.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că a fost folosită imaginea marelui sculptor Constantin Brâncuși şi o voce care nu era a acestuia, fiind creată impresia că însuși Brâncuși rostește frazele difuzate în spoturi. O astfel de abordare, cu impact emoțional deosebit în rândul publicului telespectator întrucât sculptorul Constantin Brâncuși rămâne una dintre personalitățile reprezentative ale artei contemporane, a încălcat un drept fundamental, anume acela la informare, în condițiile în care se creează de fapt o confuzie, anume aceea că ar vorbi marele artist, deși în realitate nu este așa”.
După emiterea Deciziei 621/2104, agenția de publicitate Papaya Advertising și beneficiarul spoturilor CEC Bank au înțeles să se conformeze acesteia prin afișarea cuvântului “dramatizare” timp de 2 secunde la începutul spotului.
Considerăm că această acțiune nu reprezintă o remediere a încălcărilor de legislație constatate de către CNA, ci mai degrabă o încercare de eludare a deciziei CNA având în vedere faptul că modificările operate nu au în vedere spiritul prevederilor legale reținute a fi fost încălcate inițial.
Termenul “dramatizare” nu lămurește publicul asupra faptului că imaginea, vocea și textul nu aparțin marelui sculptor, cu atât mai mult cu cât până la data emiterii deciziei CNA s-a creat impresia de autentic, de mărturie a lui Brâncuși.
De altfel, având în vedere faptul că decizia privind intrarea în legalitate emisă de CNA nu a fost adusă la cunoștința publicului, precum și faptul că modificarea operată este aproape imperceptibilă, se creează mai degrabă impresia că CNA a considerat că spoturile incriminate de Asociație nu au încălcat legislația în vigoare, validându-se astfel ideea de autenticitate a pretinselor confesiuni prezentate.
Este de menționat faptul că nu a fost operată niciun fel de modificare asupra caracterului de autentic al vocii actorului (realizat în studio) ori asupra asocierii imaginii actorului care îl interpretează pe Constantin Brâncuși în spoturile CEC Bank cu vocea “învechită”/ cu tentă de autentic, de documentar și cu imaginile originale ale lui Constantin Brâncuși. O altă asociere care are drept efect inducerea în eroare a telespectatorilor este cea a fotografiei lui Constantin Brâncuși (intrată în conștiința publică) cu cea a actorului care îl interpretează pe Constantin Brâncuși în spoturile CEC Bank, cu gesturile, mimica, tonalitatea vocii, inflexiuni, modul în care acesta interpretează “rolul” etc. Căutând în acest moment cu ajutorul motoarelor de căutare în spațiul virtual, se regăsesc atât imagini originale cu Constantin Brâncuși, cât și preluări ale imaginii cu actorul care îl interpretează pe Constantin Brâncuși, acestea din urmă nefiind marcate în niciun fel și neputând fi diferențiate de cele autentice. Din punctul nostru de vedere, această situație creează o stare de confuzie de neacceptat.
Toate aceste elemente sunt de natură să încalce caracteristicile comunicărilor comerciale care trebuie făcute cu respectarea caracterului onest, adevărat şi clar al mesajelor transmise.
Un element în plus față de sesizarea din 6 noiembrie 2014 îl reprezintă participarea reprezentantului Papaya Advertising în cadrul emisiunii Apropo Tv din 23 noiembrie 2014, difuzată la postul ProTv. Analizând fragmentul de emisiune în care a fost abordat subiectul cu privire la spoturile CEC Bank ce îl au în prim plan pe Constantin Brâncuși, am constatat că atât realizatorul Andi Moisescu, cât și reprezentantul Papaya Advertising s-au referit la decizia CNA într-o manieră sarcastică, întărind astfel impresia că modificările aduse spoturilor publicitare nu au avut în vedere conformarea campaniei la decizia CNA.
Vizionând emisiunea menționată mai sus, am rămas cu impresia că analiza realizată în cadrul emisiunii a avut mai degrabă scopul de a valida în ochii publicului larg campania CEC Bank și/sau de a “spăla” imaginea agenției în fața clientului beneficiar ori a altor potențiali clienți prin întrebări de genul “Ați plătit drepturile de autor?”, referiri irelevante la numărul de like-uri sau numărul de vizualizări pe YouTube etc., elemente ce nu au legătură cu fondul sesizării Asociației. De asemenea, nu au fost prezentate în niciun fel motivele și argumentele care au stat la baza adoptării deciziei CNA 621/2014.
Este de așteptat ca telespectatorii emisiunii amintite să fi înțeles că spoturile CEC Bank respectă legislația în vigoare și că CNA a aplicat o sancțiune pentru aspecte derizorii ori chiar în lipsa unor fapte care să fie susceptibile de a fi sancționate.
În plus, am fost sesizați de diverse persoane asupra faptului că în intervalul 4 noiembrie – 7 noiembrie 2014 au fost difuzate pe diverse posturi Tv spoturile CEC Bank care nu conțineau nici măcar mențiunea “dramatizare” și aceasta ulterior publicării deciziei CNA 621/2014.
Pe această cale, solicităm CNA să verifice monitorizările de la datele menționate, iar în cazul în care acestea vor releva faptul că spoturile au fost difuzate în forma inițială, considerăm că se impune sancționarea cu maximă exigență a persoanelor vinovate (agenția de publicitate Papaya Advertising și/sau beneficiarul spoturilor CEC Bank).
Verificând pe website-ul agenției de publicitate la adresa https://papaya.ro/ro/category/cec-bank/, am regăsit spotul publicitar în formatul inițial.
Considerăm că atitudinea agenției de publicitate și a clientului beneficiar reprezintă o sfidare la adresa unei instituții a statului – Consiliul Național al Audiovizualului, cu consecința decredibilizării acesteia.

Față de aceste aspecte, va solicităm:
– obligarea agenției/clientului de a aduce la cunoștința publicului printr-un comunicat faptul că CNA a dispus modificarea spoturilor în sensul eliminării posibilității de inducere în eroare a publicului cu privire la autenticitatea filmului, textelor, vocii lui Constantin Brâncuși etc. prin difuzarea de mesaje elocvente la orele la care au fost difuzate spoturile inițiale;
– sancționarea agenției/clientului pentru încălcarea/încercarea de eludare a deciziei Consiliului Național al Audiovizualului;
– emiterea unei decizii care să clarifice care sunt elementele care conduc la încălcarea reglementărilor menționate în decizia de intrare în legalitate, pentru a nu crea “portițe” pentru eludarea viitoare a reglementărilor în vigoare.

Răspunsul poate fi comunicat în scris la sediul Asociației sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: contact@proiecturban.ro.

2 Decembrie 2014

Asociaţia Proiect Urban
Preşedinte
PODARU Dan Niculae